Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
> www.wellion.gr/el/Data_Protection_Declaration

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας είναι σημαντική για εμάς. Τα δεδομένα σας προστατεύονται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. Παρακάτω είναι οι πληροφορίες για τα δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας και πώς χρησιμοποιούνται:
 
1. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Κάθε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και κάθε λήψη ενός αρχείου από την ιστοσελίδα καταγράφονται. Η αποθήκευση των δεδομένων εξυπηρετεί τους σκοπούς του  εσωτερικού συστήματος και τη στατιστική. Καταγράφονται: το όνομα του αρχείου, η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται, κοινοποίηση των επιτυχημένων download, πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και τομέας που αναζητούνται πληροφορίες. Επιπλέον, οι διευθύνσεις IP των υπολογιστών που έχουν συνδεθεί. , ζητώντας πληροφορίες.
 
Περαιτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο εάν δώσετε αυτές τις πληροφορίες οικειοθελώς, π.χ. ως μέρος μιας έρευνας ή της καταχώρισης, π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.
 
Υπάρχει μια τεχνολογία που ονομάζεται "cookies", από την οποία παρέχονται πληροφορίες για μια ιστοσελίδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το site μας. Τα δεδομένα που ελήφθησαν με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιούνται μόνο για τη λειτουργία υποστήριξης.
 
2. Η χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε, χρησιμοποιούνται μόνο για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να επεξεργαστούμε τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με εσάς και για θέματα τεχνικής υποστήριξης.
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβάζονται μόνο σε τρίτους ή θα μεταβιβάζονται με άλλο τρόπο, όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να επεξεργαστούμε  μια σύμβαση, ιδίως προκειμένου να μεταφερθούν δεδομένα σε προμηθευτές, για σκοπούς τιμολόγησης, ή αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή, με σεβασμό σε όλες τις μελλοντικές χρήσεις.
 
3. Δικαίωμα στην πληροφόρηση, την ανάκληση και διαγραφή.
 
Μετά από γραπτή αίτηση, εμείς θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για σας. Η διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται, εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση, αν η γνώση τους δεν απαιτείται πλεόν για το σκοπό για τον οποίο αποθηκεύτηκαν,ή εάν η αποθήκευσή τους για άλλους νομικούς λόγους είναι απαράδεκτη.
 
Προειδοποίηση ασφαλείας:
 
Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη λήψη όλων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, έτσι ώστε να είναι απρόσιτες σε τρίτους. Κατά την επικοινωνία με e-mail,η  πλήρης ασφάλεια των δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, γι 'αυτό προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το ταχυδρομείο για εμπιστευτικές πληροφορίες.
 
Θα χρησιμοποιήσετε το Google Analytics για αυτό το site. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.