Προϊόντα/Μετρητές γλυκόζης αίματος/Wellion GALILEO Compact/Περιεχόμενο σετ/

Wellion GALILEO Compact - Περιεχόμενο σετ


Wellion GALILEO Compact
1 bag
1 Wellion lancing device
10 Wellion lancets
10 Wellion test strip glucosewww.wellion.gr/el/Products/Blood_Glucose_Meters/wellion_galileo_compact/compact_set_content/