Προϊόντα/Ταινίες/Ταινίες μέτρησης Wellion GALILEO GLU/

Wellion GALILEO Teststreifen GLU - Für Blutzuckermessung


Οι ταινίες μέτρησης Wellion GALILEO χρησιμοποιούνται στους μετρητές γλυκόζης αίματος Wellion GALILEO (Wellion GALILEO GLU/KET and Wellion GALILEO GLU/CHOL για να καθορίσουν τα επίπεδα γλυκόζης σε πρόσφατο τριχοειδικό ολικό αίμα.
 
 προϊόντα Wellion GALILEO έχουν σχεδιαστεί για μετρήσεις στο σπίτι, καθώς και για χρήση από επαγγελματίες του τομέα υγείας.
 
Περιεχόμενο: 50 τεμάχια

www.wellion.gr/el/Products/Teststrips/galileo_ts_glu/