Προϊόντα/Ταινίες/Wellion CALLA/

Ταινίες μέτρησης Wellion CALLA


Οι ταινίες μέτρησης Wellion CALLA χρησιμοποιούνται στους μετρητές γλυκόζης αίματος Wellion CALLA  για να καθορίσουν τα επίπεδα γλυκόζης σε πρόσφατο τριχοειδικό ολικό αίμα.
 
Τα προϊόντα Wellion CALLA έχουν σχεδιαστεί για μετρήσεις στο σπίτι, καθώς και για χρήση από επαγγελματίες του τομέα υγείας.
 
Περιεχόμενο: 50 τεμάχια

Wellion CALLA Teststrip:  (© )
www.wellion.gr/el/Products/Teststrips/wellion_call/