Προϊόντα/Ταινίες/Wellion LUNA Test strips UA/

Tαινίες μέτρησης Wellion LUNA για μέτρηση ουρικού οξέως


Για χρήση με τον μετρητή Wellion LUNA για μέτρηση συγκέντρωσης ουρικού οξέως σε τριχοειδικό ολικό αίμα.

Προβλεπόμενη Χρήση
Μετρώντας το επίπεδο ουρικού οξέος σε τριχοειδικό ολικό αίμα από τα δάχτυλα.
Ο μετρητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη ειδικούς ή επαγγελματίες του τομέα της υγείας.
Μόνο in vitro διαγνωστική χρήση.

LUNA UA TS Box:  (© )
www.wellion.gr/el/Products/Teststrips/wellion_luna_ts_ua/