Προϊόντα/SARS-CoV-2 τεστ/

Γρήγορα τεστ  Wellion SARS-CoV-2


Αποτέλεσμα σε μόλις 15 λεπτά | τεστ αντιγόνου Ag |τεστ αντισωμάτων IgG/IgM Ab | Covid

Τα  γρήγορα τεστ  Wellion SARS-CoV-2 είναι ένας γρήγορο και οικονομικό συμπλήρωμα στα τεστ PCR. Υποστηρίζει ιδανικά τους  ιατρούς και άλλους επαγγελματίες της υγείας στην καθημερινή πρακτική τους. Ένα γρήγορο τεστ δείχνει απευθείας στο σημείο, εύκολα και αξιόπιστα, σε μόλις 15 λεπτά αν το άτομο έχει ήδη αναπτύξει ανιχνεύσιμα αντισώματα (με το τεστ αντισωμάτων  Wellion SARS-CoV-2 IgG/IgM Ab) ή αν υφίσταται τώρα μια  οξεία λοίμωξη του COVID-19 (τεστ αντιγόνου  Wellion SARS-CoV-2 Ag). Επιπρόσθετα, όλα γίνονται χωρίς την ανάγκη για εργαστηριακά ή σύνθετα τεστ (εγκεκριμένα μόνο για χρήση από επαγγελματίες της υγείας).


www.wellion.gr/el/Products/corona/