Διαβήτης στα ζώα/Γιατί ένας εξειδικευμένος μετρητής σακχάρου για σκύλο, γάτα και άλογο?/Διαφορά στη βαθμονόμηση/

Διαφορά στη βαθμονόμηση των μετρητών σακχάρου για ανθρώπους και για ζώα


Εάν χρησιμοποιείτε ένα μετρητή γλυκόζης αίματος για το ανθρώπινο αίμα σε μια γάτα, ένα σκύλος ή ένα άλογο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα, δηλαδή μπορεί τα αποτελέσματα να είναι πιο χαμηλά.
 
Ο μετρητής γλυκόζης αίματος για τους ανθρώπους έχει βαθμονομηθεί για το ανθρώπινο αίμα και υπολογίζει την ανθρώπινη γλυκόζη. Αυτή διαφέρει από τη γάτα, το σκύλο ή το άλογο - προκειμένου να αποκτήσετε μια ακριβή τιμή για το κατοικίδιο ζώο σας, απαιτείται ένας μετρητής γλυκόζης αίματος ειδικά για τα ζώα.
 
Ο μετρητής σας Wellion GLUCO CALEA είναι ειδικά βαθμονομημένος για γάτες, σκύλους και άλογα.

VET_calibr_gr: VET_calibr_gr (© Wellion)
www.wellion.gr/el/animals-diabetes/why_a_special_blood_glucose_meter/difference_in_calibration/