Επικοινωνία/Η Ιστορία Wellion/

Η Ιστορία Wellion


· 2006 πανευρωπαϊκό δίκτυο διανομής με τη μάρκα Wellion
 
· Από τον Απρίλιο του 2008, η MED TRUST έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008
 
· Από τον Οκτώβριο του 2009, η MED TRUST έχει πιστοποιηθεί  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485: 2003

www.wellion.gr/el/contact/wellion_history/