Καλώδιο USB Driver
> www.wellion.gr/el/../downloads/treiber

Wellion CALLA πρόγραμμα οδήγησης του καλωδίου USB - με WINDOWS 7
Driver (για WINDOWS 7) για το καλώδιο USB Wellion CALLA

Wellion CALLA Driver USB καλώδιο - WINDOWS 8
Driver (WINDOWS 8) για το καλώδιο USB Wellion CALLA

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.