Διαβήτης στα ζώα
> www.wellion.gr/el/animals-diabetes

Διαβήτης στα ζώα


Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του διαβήτη στα ζώα είναι να κατανοήσουμε την ασθένεια. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα συμπτώματα σε ανθρώπους και ζώα είναι παρόμοια, αλλά απαιτούνται ειδικά βαθμονομημένες συσκευές για την ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση του σακχάρου στο αίμα. 1 στις 200 γάτες και 1 στους 500 σκύλους παρουσιάζουν διαβήτη τύπου Ι ή τύπου II.

VET_bgm_animals_gr: VET_bgm_animals_gr (© Wellion)

Ο Διαβήτης διαφέρει από ζώο σε ζώο. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα νωρίς και να συζητήσουμε τις παρατηρήσεις σας με τον κτηνίατρό σας. Αν υπάρχει ένδειξη για την παρουσία διαβήτη,συνιστάται περαιτέρω έλεγχος. Όσο νωρίτερα η διάγνωση του διαβήτη, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να προληφθούν  βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία του κατοικιδίου σας.
 
Τακτικές μετρήσεις  της τιμής του σακχάρου στο αίμα αποτελούν τη βάση για μια επιτυχή θεραπεία του διαβήτη,  ως εκ τούτου, μια μέτρηση γλυκόζης στο αίμα σε ζώα σε ένα οικείο, σπιτικό περιβάλλον είναι χρήσιμο και σημαντικό μέρος της ολιστικής φροντίδας.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.