Αποτύπωμα
> www.wellion.gr/el/impressum

Στοιχεία εταιρείας


Υπεύθυνος για τα περιεχόμενα και πνευματικά δικαιώματα
 
MED TRUST Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών
Αρ. Γ.Ε.ΜH: 008876701000
Α.Φ.Μ.: 997984646
Λ. Λαυρίου 99Β, τ.κ. 190 02,
Παιανία, Αττικής,
Ελλάδα
τηλ.: +30 210 6742375 – +30 210 6526522
φαξ: +30 210 6742335
e-mail: info@medtrust.gr
 
Υπευθυνος για τα πνευματικά δικαιώματα:
MED TRUST Handelsges m.b.H. 
Gewerbepark 10 
7221  Marz 
Αυστρία
  τηλ  (+43) 02626 / 64 190 
φαξ  (+43) 02626 /  64 190 - 77 
e-mail  office@medtrust.at

 
Σημείωση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα για επίλυση διαφορών μέσω διαδυκτίου σε ιστότοπο που διαχειρίζεται η ίδια. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να προσεγγιστεί από το σύνδεσμο http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Δεν επιθυμούμε ούτε δεσμευόμαστε να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιων ενός φορέα διαμεσολάβησης για καταναλωτές.

MED TRUST Logo:  (© )


Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων ιστού που παρέχεται από την Google Inc ("Google"). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.