Γιατί ένας εξειδικευμένος μετρητής σακχάρου για σκύλο, γάτα και άλογο?
VET_bgm_animals_gr: VET_bgm_animals_gr (© Wellion)

Γιατί ένας εξειδικευμένος μετρητής σακχάρου για σκύλο, γάτα και άλογο?


Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του διαβήτη στα ζώα είναι να κατανοήσουμε την ασθένεια. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα συμπτώματα σε ανθρώπους και ζώα είναι παρόμοια, αλλά απαιτούνται ειδικά βαθμονομημένες συσκευές για την ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση του σακχάρου στο αίμα

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.