Το αίμα των ανθρώπων και των ζώων διαφέρει

Το αίμα των ανθρώπων και των ζώων διαφέρει!


Η κατανομή της γλυκόζης στο αίμα των ανθρώπων και των ζώων είναι διαφορετική. Από τη μία πλευρά, οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν διαφορετικο PVC  (συσσωρευμένος όγκος κυττάρων, αιματοκρίτη).
(Άνθρωποι: 37-50%, Σκυλιά: 37-55%, : 24-45%, Άλογα: 24-48%), πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων διαφέρει από είδος σε είδος.
 
  Το μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων μεταξύ των ειδών ποικίλλει σημαντικά, γεγονός που προκαλεί διαφορετική κατανομή της γλυκόζης  στο πλάσμα του αίματος. Για παράδειγμα, η αναλογία της γλυκόζης είναι περίπου 42% στα ερυθρά κύτταρα του αίματος στους ανθρώπους, ενώ περίπου 58%  βρίσκεται στο πλάσμα.
 
  Στη γάτα (λιγότερα και μικρότερα ερυθρά αιμοσφαίρια), η γλυκόζη διανέμεται μόνο σε περίπου 7% στα ερυθρά αιμοσφαίρια και η πλειοψηφία  περίπου 93% βρίσκεται  στο πλάσμα του αίματος.

VET_Blood_diff_gr: VET_Blood_diff_gr (© Wellion)

Συγκριτικές μετρήσεις ανάμεσα σε Wellion GLUCO CALEA και 3 μετρητές γλυκόζης αίματος για τους ανθρώπους έναντι εργαστηρίου.

Οι μετρητές για ανθρώπους έδειξαν μερικώς τεράστιες αποκλίσεις!

VET_measure_gr: VET_measure_gr (© Wellion)
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.