Διαφορά στη βαθμονόμηση

Διαφορά στη βαθμονόμηση των μετρητών σακχάρου για ανθρώπους και για ζώα


Εάν χρησιμοποιείτε ένα μετρητή γλυκόζης αίματος για το ανθρώπινο αίμα σε μια γάτα, ένα σκύλος ή ένα άλογο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα, δηλαδή μπορεί τα αποτελέσματα να είναι πιο χαμηλά.
 
Ο μετρητής γλυκόζης αίματος για τους ανθρώπους έχει βαθμονομηθεί για το ανθρώπινο αίμα και υπολογίζει την ανθρώπινη γλυκόζη. Αυτή διαφέρει από τη γάτα, το σκύλο ή το άλογο - προκειμένου να αποκτήσετε μια ακριβή τιμή για το κατοικίδιο ζώο σας, απαιτείται ένας μετρητής γλυκόζης αίματος ειδικά για τα ζώα.
 
Ο μετρητής σας Wellion GLUCO CALEA είναι ειδικά βαθμονομημένος για γάτες, σκύλους και άλογα.

VET_calibr_gr: VET_calibr_gr (© Wellion)
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.