Χώρες
> www.wellion.gr/el/contact/Countries

Χώρες


Τα προϊόντα Wellion είναι διαθέσιμα στις παρακάτω χώρες
 

 

MED TRUST subsidiaries:

Αυστρία (headquarter)  
MED TRUST Handelsges.m.b.H.
Gewerbepark 10
A-7221 Marz
Tel.  (+43) 02626 / 64190-77
e-mail: office@medtrust.at
www.medtrust.at / www.wellion.at  
 
Βουλγαρία
Liveda Med 2000 Ltd.
Louis Eyer str. 79B
BG-1404 Sofia
Tel.: +359 2 862 5451
e-mail: med2000@abv.bg
www.wellion.bg         
 
Κροατία
MED TRUST d.o.o.
Utinjska 3E
HR-10 000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 551-4025
e-mail: info@medtrust.hr
www.medtrust.hr       
 
Τσεχική Δημοκρατία
Elekta, s.r.o. - a MED TRUST company
V Brance 262
CZ-252 17 Tachlovice /Prague West
Tel.: +420 277 / 015 000
e-mail: elekta@elekta.cz
www.elekta.cz / www.wellion.cz                  
 
Γαλλία
MED TRUST France
12 chemin de la briqueterie
ZI Poujeau Pendu
F - 33610 Canéjan   
Tél: +33 05.33.06.17.17
eMail: info@medtrust.fr
www.medtrust.fr
 
Γερμανία
MED TRUST GmbH
Bergener Ring 17-19
D-01458 Ottendorf - Okrilla
Tel.: (+49) 035205 / 469 - 10
e-mail: office@medtrust.de
www.medtrust.de / www.wellion.eu/de          
 
Ελλάδα
MED TRUST Hellas S.A.
3 Meteoron
194 41, Koropi  Greece
Tel./Fax: +30 210 / 6742375
e-mail: info@medtrust.gr
www.wellion.gr / www.wellionclub.gr   
 
Ιταλία
MED TRUST Italia s.r.l.
sede legale: Galleria delle Porte Contarine 4    
35137 Padova
sede amministrativa: Viale Austria 26
35020 Ponte San Nicolò (PD)
tel e fax 049-8933113
e-mail: office@medtrust.it
www.medtrust.it / www.wellion.it   
 
 
Πορτογαλία
MED TRUST Portugal
EN 247 Km 66,20 Centro Empresarial do Celão   
Fracção I • 2705-841 Terrugem
Tel: (+351) 219 618 281
e-mail: info@wellion.pt
www.wellion.pt          
 
Σλοβακία
MED TRUST Slovakia s.r.o.
Ferdiša Kostku 28
SK-900 31 Stupava
Tel.: +421 911 374 734
e-mail: info@medtrust.sk
www.medtrust.sk / www.wellion.sk   
 
Σλοβενία
MED TRUST Slovenia d.o.o.
Litostrojska 60
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 513 47 80
e-mail: info@medtrust.si
www.medtrust.si / www.wellion.si     
 
Σουηδία
MED TRUST Sweden
AB  Box 30106
SE-200 61 Limhamn
Tel.: (+46) 040 / 15 77 75
e-mail: info@medtrust.se
www.medtrust.se / www.wellion.se   
 
 
MED TRUST distributor: Egypt,  Albania, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Aruba,  Ethiopia, Australia, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Bosnia and  Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cabo Verde, Costa Rica, Germany,  Dominica, Dominican Republic, Estonia , Finland, Georgia,  Greece, Great Britain, Guyana, Indonesia, Iraq, Iran, Israel, Italy,  Jamaica, Yemen, Jordan, Qatar, Kenya, Kuwait, Lithuania, Malta, Morocco,  Martinique, Mexico, Mozambique, Netherlands, Netherlands Antilles, Norway,  Pakistan, Panama, Poland, Puerto Rico, Reunion, Romania, Russian  Federation, Saudi Arabia, Switzerland, Serbia, Spain, Sri Lanka, South  Africa, Sudan, Suriname, Syria, Trinidad and Tobago, Turkey, Uganda,  Ukraine, Hungary, United Arab Emirates

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.