Άσκηση
> www.wellion.gr/el/diabetes/Exercise

Άσκηση


Άσκηση Η σωματική άσκηση σας βοηθά στην απώλεια βάρους,στη βελτίωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και, επίσης, μειώνει τις ανάγκες σας σε ινσουλίνη.
 
Ως εκ τούτου, οι διαβητικοί θα πρέπει να ελέγχουν τις επιπτώσεις του αθλητισμού και της αυξημένης σωματικής καταπόνησης στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.
 
Ο διαβήτης δεν είναι εμπόδιο για τον αθλητισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η απαραίτητη θεραπεία θα πρέπει να ακολουθείται. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι διαβητικοί να είναι καλά εκπαιδευμένοι!

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.