Μακροπρόθεσμες επιπλοκές
> www.wellion.gr/el/diabetes/Late_Complications

Μακροπρόθεσμες επιπλοκές- Αγγειοπάθεια


Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις μέρες μας είναι η αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2. Ο ένας λόγος είναι ο ραγδαία αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2. Ο άλλος είναι ότι πρόκειται για μια σύνθετη μεταβολική διαταραχή, που περιλαμβάνει και πολλούς άλλους παράγοντες πέρα από τη γλυκόζη αίματος.
 
Μια άλλη πρόκληση είναι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, η οποία δεν είναι μια απλή υπόθεση, επειδή οι περισσότεροι ασθενείς στην πρώιμη φάση της νόσου δεν έχουν συμπτώματα.
 
Πιο σημαντική φαίνεται να είναι η εκπαιδευση για τις επιπλοκές που μπορεί να επιφέρει, που μπορεί να είναι επίπονες και με μεγάλο κόστος για όλους.
 
Όλες οι μακροπρόθεσμες επιπλοκές του διαβήτη τύπου 2 έχουν μια κοινή αρχή – ξεκινούν με βλάβη στα αγγεία. Ανάλογα με την τοποθεσία, η διάκριση αφορά βλάβη στα μεγάλα αγγεία (μακροαγγειοπάθεια) και μικρά αγγεία (μικροαγγειοπάθεια).

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.