Θεραπεία του Διαβήτη
> www.wellion.gr/el/diabetes/Therapy_of_Diabetes

Θεραπεία του Διαβήτη


Σε τύπου 2 διαβητικούς ασθενείς  μη φαρμακευτικές μέθοδοι, όπως η διατροφή, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα και η μείωση του βάρους, παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεραπεία. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα βασικά μέτρα βοηθούν στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.
 
Αν αυτά τα μέτρα δεν επιτύχουν , θα πρέπει ο ασθενής να προχωρήσει στη λήψη αντιδιαβητικών δισκίων, ξεκινώντας με ένα μόνο φάρμακο. Εάν δεν επιτευχθεί ικανοποιητικός έλεγχος, είναι δυνατόν να χορηγηθεί συνδυασμός φαρμάκων. Αν δεν επιτευχθεί καλός γλυκαιμικός έλεγχος με αντιδιαβητικά δισκία, ακόμα και οι τύπου 2 διαβητικοί περνούν σε ινσουλίνη.
 
Κατά τη θεραπεία με ινσουλίνη, στόχος είναι η χορήγηση  ινσουλίνης παρόμοια με φυσιολογικές συνθήκες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι θεραπείας με ινσουλίνη:
 

  • Μεταγευματική χορήγηση ινσουλίνης
  • Η συμβατική θεραπεία με ινσουλίνη
  • Εντατικοποιημένη θεραπεία με ινσουλίνη
  • Θεραπεία με αντλία ινσουλίνης


Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.