Αυτοέλεγχος

Αυτοέλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα


Ο τακτικός έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα εξασφαλίζει μια καλή εικόνα της κατάστασης.Ένας εντατικός έλεγχος των μετρηθέντων τιμών επιτρέπει να αξιολογήσουμε αν τα επίπεδα έχουν χειροτερέψει. Αν αυτό συμβαίνει, ο ασθενής μπορεί γρήγορα να επικοινωνήσει με το γιατρό του, ώστε να λάβει την καλύτερη θεραπεία.
 
Έτσι μπορούμε να προλάβουμε μεταβολικές διαταραχές και μακροπρόθεσμες επιπλοκές του διαβήτη. Ο αυτοέλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς ασθενείς, αφού έτσι θα υπολογίσουν τη δόση της ινσουλίνης με βάση τις μετρούμενες τιμές.
 
 
Είναι επίσης σημαντικό να καταγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ώστε να μπορεί να τα δει ο γιατρός. Οι ημερήσιοι μέσοι όροι δίνουν μια ιδέα για την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c), και την ποιότητα της θεραπείας του διαβήτη.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.