Η Ιστορία Wellion
> www.wellion.gr/el/contact/wellion_history

Η Ιστορία Wellion


· 2006 πανευρωπαϊκό δίκτυο διανομής με τη μάρκα Wellion
 
· Από τον Απρίλιο του 2008, η MED TRUST έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008
 
· Από τον Οκτώβριο του 2009, η MED TRUST έχει πιστοποιηθεί  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485: 2003

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.