Τιμές στόχοι
> www.wellion.gr/el/diabetes/Target_range

Εύρος-στόχος των τιμών της γλυκόζης στο αίμαΓλυκόζη αίματος mg/dl φυσιολογική διαταραγμένη διαβητική
 κατάσταση νηστείας * < 110 110 - 125 ≥ 126
 Σε κάθε χρόνο     ≥ 200
 
 
* μετράται μετά τουλάχιστον 8 ώρες νηστείας / 2 φορές
 
Η τακτική παρακολούθηση της γλυκόζης του αίματος, παρέχει  μια γενική εικόνα του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα σας. Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με επίπεδα σακχάρου στο αίμα έξω από τις τιμές-στόχους θα πρέπει να συζητηθούν με το γιατρό σας, έτσι ώστε να προληφθεί οξεία μεταβολική αντιρρόπηση και μακροπρόθεσμες διαβητικές επιπλοκές.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.