Αξιολόγηση

Αυτός είναι ο κίνδυνος για ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 μέσα στα επόμενα 10 χρόνια

 

Λιγότερο από 7 βαθμοί Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για διαβήτη.Παρ 'όλα αυτά, είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια υγιεινή διατροφή και επαρκής άσκηση.
7 με 11 βαθμοί Ελαφρώς αυξημένος κίνδυνος για διαβήτη. Πάρτε οδηγίες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
12 με 14 βαθμοί Ο κίνδυνος για διαβήτη αυξάνεται υπερβολικά. Τηρήστε τους κανόνες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, μιλήστε με το γιατρό σας.
15 με 20 βαθμοί Ο κίνδυνος για διαβήτη  είναι σημαντικά αυξημένος. Ακολουθείτε τους κανόνες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ζητήστε συμβουλές από το γιατρό σας.
Περισσότεροι από 20 βαθμοί Ο κίνδυνος για διαβήτη είναι πάρα πολύ υψηλός  - ίσως ήδη να έχετε αναπτύξει διαβήτη. Συζητήστε με το γιατρό σας αμέσως.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.