Σκαρφιστήρες Wellion 28G
> www.wellion.gr/el/../Lancets/wellion_28g_lancets

Σκαρφιστήρες Wellion 28G


Οι σύγχρονοι σκαρφιστήρες 28G για ήπια δειγματοληψία αίματος.
 
Με προστατευτικό καπάκι και τέλεια λεπτό τρύπημα για σχεδόν ανώδυνη δειγματοληψία αίματος.
 
Συμβατοί με όλες τις συσκευές τρυπήματος εκτός των AccuChek Softclix και Securject Pro lancing devices. ( Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών  τους. Η απουσία της αναγγελίας σήματος δεν σημαίνει ότι  το εμπορικό σήμα δεν προστατεύεται.)
 
Περιεχόμενο: 50, 100 ή 200 τεμάχια

Lanzetten 28G 100Stk.:  (© )
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.