Σκαρφιστήρες Wellion 33G
> www.wellion.gr/el/../Lancets/wellion_33g_lancets

Σκαρφιστήρες Wellion 33G


Οι σύγχρονοι σκαρφιστήρες 33G για ήπια δειγματοληψία αίματος.
 
Με προστατευτικό καπάκι και τέλεια λεπτό τρύπημα για σχεδόν ανώδυνη δειγματοληψία αίματος.
 
Εξαιρετικά λεπτό τρύπημα- τέλειο για παιδιά και ανθρώπους με ευαίσθητο δέρμα.
 
Συμβατοί με όλες τις συσκευές τρυπήματος εκτός των AccuChek Softclix και Securject Pro lancing devices. ( Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών  τους. Η απουσία της αναγγελίας σήματος δεν σημαίνει ότι  το εμπορικό σήμα δεν προστατεύεται.)
 
Περιεχόμενο: 50, 100 ή 200 τεμάχια

Lanzetten 33G 100Stk.:  (© )
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.