Πρόληψη
> www.wellion.gr/el/../Late_Complications/Prevention

Πρόληψη


Βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές στους διαβητικούς, είναι οι τακτικές εξετάσεις κι ο καλός έλεγχος των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.
 
Ένα επίπεδο γλυκοζυλιωμένης HbA1c κάτω από 7%, αυτοέλεγχος των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, διακοπή καπνίσματος, υγιεινή διατροφή, άσκηση, και τακτικές εξετάσεις είναι τα βασικά συστατικά.
 
Με την έγκαιρη λήψη μέτρων μπορεί συχνά να αποφευχθούν μακροπρόθεσμες διαβητικές επιπλοκές.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.