Η τεχνική της έγχυσης

Η τεχνική της έγχυσης


Οι ενέσεις πρέπει να γίνονται εντός του υποδόριου λιπώδους ιστού (= υποδόριος ιστός), προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απορρόφηση της ινσουλίνης.
 
Κατάλληλα σημεία ένεσης
 
Για ταχείας δράσης ινσουλίνη (ανάλογα ινσουλίνης και μικτές ινσουλίνες) προτιμώνται οι παρακάτω θέσεις ένεσης (στην αντίστοιχη σειρά):

  • Κοιλιά
  • Μηροί


Για βραδείας δράσης ινσουλίνη (βασική ινσουλίνη και μικτές ινσουλίνες), το συνιστώμενο σημείο  ένεσης είναι:
  • Γλουτοί


Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.