Wellion GALILEO Audio

Wellion GALILEO Audio


Μετρητής γλυκόζης με φωνητική λειτουργία

 
Ο Wellion GALILEO Audio είναι ένας μετρητής χωρίς κωδικοποίησης (NO CODE) όπου σας βοηθά στην αποφυγή λαθών κατά την χρήση του.  Η ταινία Wellion GALILEO είναι μια εξειδικευμένη στη γλυκόζη ταινία μέτρησης όπου η περιοχή δειγματοληψίας και η άκρη που εισάγεται στην θύρα εισόδου ταινιών του μετρητή είναι εύκολα διακρητά διευκολύνοντας την διαδικασία της μέτρησης.
 
Ο μετρητής γλυκόζης Wellion GALILEO Audio χάρη στη φωνητική του λειτουργία δίνει την δυνατότητα και σε άτομα με προβλήματα όρασης να ελέχγουν εύκολα, αξιόπιστα και με ακρίβεια τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Τα αποτελέσματα της μέτρησης θα εκφωνηθούν όταν η φωνητική λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και μπορούν επίσης να διαβαστούν στη μεγάλη οθόνη.
 
Ο Wellion GALILEO Audio αποθηκεύει αυτόματα έως και 300 αποτελέσματα μετρήσεων με ημερομηνία και ώρα και παρέχει μέσους όρους 7, 14 και 30 ημερών. Έτσι ο χρήστης και οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.  Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων στον υπολογιστή για καλύτερη παρακολούθηση.

GALILEO Audio NAV:  (© )
GALILEO Audio meter:  (© )
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.