Wellion LEONARDO GLU/CHOL

Wellion LEONARDO GLU/CHOL – Μέτρηση γλυκόζης και χοληστερόλης με μία μόνο συσκευήΟ σύγχρονος μετρητής γλυκόζης αίματος Wellion LEONARDO GLU-CHOL μετράει με ακρίβεια το σάκχαρο αίματος και εξακριβώνει αξιόπιστα το επίπεδο ολικής χοληστερόλης.
 
Η οθόνη του Wellion LEONARDO GLU-CHOL είναι άριστα ευανάγνωστη χάρη στο μόνιμο πίσω φωτισμό και στα μεγάλα ψηφία. Μια φωτιζόμενη θύρα εισόδου της ταινίας επιτρέπει τη μέτρηση και σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό (π.χ. στο σινεμά ή το θέατρο).
Έχετε την επιλογή να σηματοδοτήσετε τέσσερις διαφορετικές παραμέτρους που επιτρέπουν την καλύτερη ανάλυση της μεταγευματικής γλυκόζης (σηματοδότηση ΠΡΙΝ και ΜΕΤΆ το γεύμα, σηματοδότηση άθλησης, σηματοδότηση λήψης αγωγής).
 
Διαθέτει 500 μνήμες αποτελεσμάτων γλυκόζης και 100 χοληστερόλης. Επιπλέον διαθέτει μέσους όρους τιμών γλυκόζης 1, 7, 14, 30, 60 και 90 ημερών.
 
Ο Wellion LEONARDO GLU-CHOL διατίθεται και με κομβίο απόρριψης για να καλύπτει και υψηλότερες ανάγκες υγιεινής όπως σε μια κλινική ή σε ένα γηροκομείο.

LEONARDO GLU_CHOL mg alle farben:  (© )
LEONARDO GLU_CHOL Setbox:  (© )
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.