Wellion GALILEO Compact

Wellion GALILEO Compact

Απλά πρακτικός και πρακτικά απλός

  • Διακριτική χρήση
  • Μικρός και εύχρηστος – χωράει σε κάθε θήκη
  • Μια ευανάγνωστη οθόνη δείχνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά
  • Απλή λειτουργία για αξιόπιστα αποτελέσματα
  • Όλα τα αποτελέσματα αποθηκεύονται αυτόματα και είναι εύκολο να ανακτηθούν
  • Τρία ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα ξυπνητήρια
GALILEO Compact mg:  (© )
GALILEO Compact Setbox:  (© )
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.