Wellion CALLA Dialog

Wellion CALLA Dialog


Μετρητής γλυκόζης ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ με φωνητική λειτουργία

 
Ο Wellion CALLA Dialog επιτρέπει σε τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης να ελέγχουν εύκολα, αξιόπιστα και με ακρίβεια τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα τους.
 
Το χαρακτηριστικό ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ επιτρέπει την εύκολη και ακριβή μέτρηση που σας βοηθά να αποφύγετε τα λάθη χειρισμού.
 
Τα αποτελέσματα ακούγονται χάρη στη φωνητική λειτουργία, αλλά μπορούν επιπλέον να διαβαστούν στη  μεγάλη οθόνη. Οι ταινίες μέτρησης Wellion CALLA μπορούν να λειτουργήσουν εύκολα χάρη στο βελτιστοποιημένο μέγεθός τους. Η άνω και κάτω πλευρά,  η εμπρός και πίσω πλευρά των ταινιών μπορούν να διακριθούν εύκολα και διαισθητικά για να βοηθήσουν την εισαγωγή της ταινίας μέσα στον μετρητή.
 
Ο χρήστης του Wellion CALLA Dialog έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα των τελευταίων 7,14 και 30 ημερών. Έτσι οι επαγγελματίες του τομέα  υγείας και οι ασθενείς μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μέσω αυτών των πληροφοριών.Wellion CALLA Dialog:  (© )
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.