Wellion GALILEO GLU/KET

Wellion GALILEO GLU/KET - Μέτρηση γλυκόζης και κετόνης με μια μόνο συσκευή


Μέτρηση γλυκόζης και κετόνης με μια μόνο συσκευή - για την ασφαλή πρόληψη της διαβητικής κετοξέωσης.  Η μέτρηση της γλυκόζης αίματος είναι μια καθημερινή ρουτίνα για τους διαβητικούς. Σε υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος είναι επίσης πολύ σημαντικό να μετρήσουμε και τις κετόνες στο αίμα.
 
Η γλυκόζη είναι η κύρια πηγή ενέργειας του σώματος. Αλλά η γλυκόζη μπορεί να μεταβολισθεί μόνο αν υπάρχει αρκετή ινσουλίνη για αυτό το σκοπό. Αν η ινσουλίνη λείπει, τότε το σώμα πρέπει να χρησιμοποιήσει λιπαρά οξέα ως μια εναλλακτική πηγή ενέργειας και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δημιουργούνται οι κετόνες που μπορούν σε υψηλή συγκέντρωση να οδηγήσουν στην επικίνδυνη για τη ζωή κετοξέωση.
 
Όταν προκύπτουν υψηλές τιμές σακχάρου πρέπει ο κάθε διαβητικός να μετράει το επίπεδο κετόνης στο αίμα προκειμένου να προλάβει την εμφάνιση μιας διαβητικής κετοξέωσης. Ο Wellion GALILEO GLU KET προσφέρει τη δυνατότητα μέτρησης και των δυο παραμέτρων εύκολα και γρήγορα. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ταινία μέτρησης για να μετρήσετε είτε τη γλυκόζη είτε την κετόνη. Δεν χρειάζεται κωδικοποίηση, η συσκευή ανιχνεύει αυτόματα ποιά ταινία χρησιμοποιείτε.
 
Η οθόνη του Wellion GALILEO GLU KET είναι απόλυτα ευανάγνωστη χάρη στο μόνιμο πίσω φωτισμό και στα μεγάλα ψηφία. Μια φωτιζόμενη θύρα εισόδου της ταινίας επιτρέπει τη μέτρηση και σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό (π.χ. στο σινεμά ή το θέατρο).
 
Ο Wellion GALILEO GLU KET διατίθεται και με κομβίο απόρριψης για να καλύπτει και υψηλότερες ανάγκες υγιεινής όπως σε μια κλινική ή σε ένα γηροκομείο.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.