Τεκμηρίωση

Τεκμηρίωση


Δεδομένου ότι η κάθε τιμή του σακχάρου στο αίμα αντανακλά μόνο μια στιγμιαία μέτρηση, θα πρέπει να δημιουργείται ένα ημερήσιο προφίλ με αρκετά αποτελέσματα ανά ημέρα.  Ο αυτοέλεγχος της γλυκόζης του αίματος είναι χρήσιμος μόνο αν παρακολουθούνται τα συμπεράσματα που συνάγονται από τις μετρούμενες τιμές.
 
Είναι σημαντικό να καταγράφετε τα αποτελέσματα σε ένα ημερολόγιο. Η τεκμηρίωση είναι η βάση για το γιατρό και την ομάδα του ώστε να προσαρμοστεί η θεραπεία, να αποθηκευτούν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες ειδικές καταστάσεις, και να αναγνωριστούν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της μέρας.
 
Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο τακτικά και σωστά. Αν δεν σημειώσετε τα αποτελέσματα, θα ξεχαστούν, κι ό,τι ξεχνιέται χάνεται.

Dokumentation:  (© )
Dokumentation:  (© )

Πώς να καταγράψετε:

  • Τιμή μέτρησης γλυκόζης αίματος με ημερομηνία και ώρα
  • Η πρόσληψη τροφής (BE)
  • Η δόση της ινσουλίνης
  • Ειδικές καταστάσεις, όπως αθλητικές δραστηριότητες, υπογλυκαιμία, στρες, ασθένειες, κλπ


 
 
 
 
 
 
 
 
Ένας υπολογιστής ανοίγει νέες δυνατότητες στη θεραπεία του διαβήτη. Με το κατάλληλο λογισμικό, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λεπτομερή τεκμηρίωση της θεραπείας. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει τόσο πολύ στη θεραπεία του διαβήτη σας. Τα περισσότερα συστήματα παρακολούθησης της γλυκόζης του αίματος προσφέρουν τη δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων στον υπολογιστή. Μέσω ειδικού καλωδίου, μπορείτε να διαβάσετε τις τιμές από το μετρητή γλυκόζης στο αίμα σας και να αξιολογηθούν μέσω του υπολογιστή σας .

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.