Συστήματα μέτρησης / βαθμονόμησης

Συστήματα μέτρησης


Κατ 'αρχήν, ο έλεγχος της γλυκόζης του αίματος πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται.
 
Σύστημα ανάκλασης
Η φωτομετρική μέτρηση βασίζεται σε μια ενζυμική αντίδραση κι μία διαδοχική χρωματική αντίδραση στο σημείο αντίδρασης των ταινιών. Η ένταση του χρώματος που σχηματίζεται κατά την διάρκεια της αντίδρασης μετράται με ανάκλαση από τη συσκευή και μετατρέπεται στην αντίστοιχη συγκέντρωση γλυκόζης. 
 
Σύστημα αισθητήρων
Η κύρια διαφορά μεταξύ αισθητήρων και χρώματος είναι η σύζευξη της αντίδρασης της γλυκόζης με μια βιοχημική αντίδραση, που οδηγεί σε ηλεκτρικά μετρήσιμο σήμα. Αυτό το ρεύμα επηρεάζεται από την συγκέντρωση της γλυκόζης και υποδεικνύεται από το μετρητή ως ακριβής τιμή γλυκόζης στο αίμα.
 
Οι μετρητές παλαιότερης γενιάς  ήταν απαραίτητο να κωδικοποιηθούν χρησιμοποιώντας ένα τσιπ ή ένα συνδυασμό αριθμών όταν ανοιγόταν νέα συσκευασία ταινιών. Σήμερα υπάρχουν κυρίως μετρητές που δεν χρειάζονται κωδικό Το εύρος μέτρησης γλυκόζης από τα σύγχρονα συστήματα είναι μεταξύ 20 και 600 mg/dl.

Βαθμονόμηση


Οι μετρητές μπορούν να βαθμονομηθούν ή με ολικό αίμα ή με πλάσμα του αίματος (λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας). Οι περισσότερες συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα, είναι βάσει βαθμονόμησης με πλάσμα.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: οι βαθμονομημένοι με πλάσμα μετρητές δείχνουν περίπου 10-15% υψηλότερες τιμές! Μην χρησιμοποιείετε ταυτόχρονα μετρητές διαφόρων κατασκευαστών, επειδή οι τιμές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.