Σωστός χειρισμός των ταινιών

Σωστός χειρισμός των ταινιών


Οι σωστές ταινίες
 
Κάθε μετρητής σακχάρου έχει τις δικές του ταινίες, όπου πρέπει να τοποθετείται το δείγμα αίματος.Η κύρια αντίδραση για τον προσδιορισμό των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα λαμβάνει χώρα πανω στην ταινία.
 
Αποθήκευση των ταινιών
 

  • Ξηρό μέρος (όχι στο λουτρό).


  • Κλείστε το φιαλίδιο αμέσως μετά την αφαίρεση μιας ταινίας ώστε να αποφύγετε είσοδο υγρασίας


  • Μην αποθηκεύετε τις ταινίες στο αυτοκίνητο, όπου οι θερμοκρασίες το χειμώνα και το καλοκαίρι μπορεί να είναι ακραίες


  • Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης


  • Αν ο μετρητής πρέπει να κωδικοποιηθεί, μην ξεχάσετε να ελέγξετε τον κωδικό στον μετρητή και στη συσκευασία


Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.