Πότε και πόσο συχνά πρέπει να γίνονται οι μετρήσεις?

Πότε και πόσο συχνά πρέπει να γίνονται οι μετρήσεις?


Η συχνότητα της μέτρησης εξαρτάται από τη θεραπεία του διαβήτη.
 
Αν πάσχετε από διαβήτη τύπου 2 με δισκία ή/και ινσουλίνη, ή αν παίρνετε ινσουλίνη δύο φορές τη μέρα, σαν συμβατική θεραπεία του διαβήτη σας, θα πρέπει να εξετάσετε με το γιατρό σας και την ομάδα περίθαλψης όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα.
 
Αν κάνετε εντατικοποιημένη θεραπεία με ινσουλίνη ή φοράτε αντλία ινσουλίνης, θα πρέπει να ελέγχετε το σάκχαρό σας τουλάχιστον 6 φορές την ημέρα:
 

  • Αφού σηκωθείτε από το κρεβάτι/ πριν από το πρωινό
  • Πριν από το γεύμα
  • Πριν από το δείπνο
  • Πριν πάτε στο κρεβάτι
  • Εάν είναι απαραίτητο


 
 
 
 
 
 
 
 
Επιπλέον, το σάκχαρο του αίματος σε  θα πρέπει να ελέγχεται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, π.χ. σε υποψία υπεργλυκαιμίας ή ακόμα κετοξέωσης ασθένειες με πυρετό, εμετό και διάρροια, πρόσληψη νέων φαρμάκων ή ισχυρές παρεμβολές της καθημερινής ζωής (νυχτερινή βάρδια, διακοπές στο εξωτερικό με αλλαγή ώρας).

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.