Γιατί αυτοέλεγχος?

Γιατί αυτοέλεγχος της γλυκόζης αίματος?

 

 • Προστασία κατά της υπογλυκαιμίας και της υπεργλυκαιμικής αντιρρόπησης
 • Καλύτερη κατανόηση και καλύτερος έλεγχος του διαβήτη
 • Υψηλότερη ποιότητα ζωής με  μεγαλύτερη  ασφάλεια κατά την ψυχαγωγία, την εργασία,τις διακοπές και τον αθλητισμό
 • Επίγνωση των μεταβολικών διαδικασιών του σώματος
 • Πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των φυσικών δραστηριοτήτων,των ορμονικών επιδράσεων και των καταστάσεων στρες στη σάκχαρο του αίματος.
 • Η καλύτερη κατανόηση των μέτρων θεραπείας
 • Στενότερη συνεργασία και καλύτερη σχέση εμπιστοσύνης με την ομάδα συμβουλευτικής του διαβήτη
 • Υπευθυνότητα στη θεραπεία
 • Καλύτερες ευκαιρίες στο επάγγελμα
 • Λιγότερα ατυχήματα και νοσηλείες
 • Υψηλότερο προσδόκιμο ζωής με την πρόληψη μακροπρόθεσμων διαβητικών επιπλοκών


 

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.