Πηγές σφάλματος

Πηγές σφάλματος


Λάθη κατά τη μέτρηση μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλές αιτίες: προβλήματα λειτουργίας του μετρητή, ελαττωματικές ταινίες ή μετρητές, διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες.
 
Ο ασθενής θα πρέπει να εκπαιδεύεται να χρησιμοποιεί τον μετρητή και τις ταινίες ώστε να αποφεύγει προβλήματα. Φυσιολογικά είναι πολύ εύκολο να μάθει κανείς να χρησιμοποιεί το μετρητή, και η εκπαίδευση γίνεται γρήγορα Έλεγχος με διάλυμα ελέγχου είναι απαραίτητος κατά καιρούς, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα των μετρήσεων της γλυκόζης στο αίμα. Έχει σαφώς νόημα να γίνεται ο έλεγχος όταν ανοίγεται ένα καινούργιο κουτί ταινιών, όταν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όταν το αποτέλεσμα δεν συμφωνεί με τη διαίσθησή σας ή όταν τα αποτελέσματα είναι ύποπτα.
 
Πιθανές πηγές σφάλματος
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται,συνήθως βασίζονται σε λάθη κατά τη λειτουργία.Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις ο μετρητής, οι ταινίες ή άλλες παρεμβολές μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.
 
Χαλασμένες ταινίες
Οι ταινίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία, ζέστη ή κρύο, ή να χρησιμοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης. Αυτά τα ευαίσθητα διαγνωστικά θα πρέπει να φυλάσσονται στο φιαλίδιο, το οποίο θα πρέπει να κλείνεται ερμητικά κάθε φορά που παίρνουμε μία ταινία.
 
Χαλσμένος μετρητής
Οι μετρητές γλυκόζης αίματος είναι συσκευές υψηλής ακρίβειας και, ως εκ τούτου, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία μόνο με επαρκώς φορτισμένες μπαταρίες. Η σωστή εισαγωγή των ταινιών πρέπει να ελέγχεται.
 
Σφάλματα κατά το χειρισμό
 
Θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση για τη λειτουργία του μετρητή, καθώς και για το πώς λαμβάνουμε σωστά σταγόνα αίματος:

  • Η υπερβολική πίεση του δακτύλου θα οδηγήσει σε ανάμειξη του αίματος με το υγρό των ιστών και συνεπώς σε μια εσφαλμένη ανάγνωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.
  • Τα χέρια πρέπει να πλένονται σχολαστικά για την αποφυγή μόλυνσης του δείγματος αίματος από οποιαδήποτε υπολείμματα τροφίμων, αλλά και για λόγους υγιεινής.
  • Το σχολαστικό στέγνωμα των χεριών αποτρέπει μια αραίωση του δείγματος με νερό
  • Δε χρειάζεται απολύμανση
  • Η ποσότητα του αίματος που εισέρχεται στην ζώνη αντιδράσεως της ταινίας πρέπει να είναι επαρκής έτσι ώστε η μέτρηση να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια
  • Μην μετακινείτε την ταινία κατά τη διάρκεια της μέτρησης
  • Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή που πρέπει να κωδικοποιηθεί, δεν πρέπει να ξεχνάτε να εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό, κάθε φορά που ανοίγετε μία νέα συσκευασία ταινιών.
  • Θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, εξαιρετικά υψηλή υγρασία (υδρατμοί) ή ακραίο κρύο προκαλούν βλάβη στο μετρητή και τις ταινίες.


 
 

Άλλοι παράγοντες
 
Ενδογενείς ουσίες ή διάφορα φάρμακα (όπως η βιταμίνη C, ασπιρίνη,  ...) μπορούν  να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Οι τιμές μπορεί  να ποικίλλουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω.Μάθετε περισσότερα στο  εγχειρίδιο οδηγιών του μετρητή και των ταινιών σας.
 
Περισσότερα μπορεί να είναι τα ανακριβή αποτελέσματα της δοκιμής, αν ο  ασθενής έχει πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό αιματοκρίτη (στερεά συστατικά του  αίματος).
 
Σε ασθένειες με σοβαρή αφυδάτωση (διάρροια ή έμετος ) τα αποτελέσματα  μπορεί να είναι ανακριβή. Αν έχει χρησιμοποιηθεί απολυμαντικό, πρέπει  να αφαιρεθεί εντελώς για την πρόληψη ανακριβών  αποτελεσμάτων των  μετρήσεων.
 
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς που χειρίζονται το διαβήτη σας για περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.