Σωστό μήκος της βελόνας

Επιλέγοντας το σωστό μήκος βελόνας

Ηλικία του ασθενούς Βάρος (ΔΜΣ) Συνιστώμενο μήκος της βελόνας
    χωρίς πτύχωση
του δέρματος
με πτύχωση
του δέρματος
 Τα παιδιά κάτω
 των 12 ετών,
 πολύ λεπτοί ενήλικες
όλοι 6 mm 6 mm 8 mm
 Οι έφηβοι
 (12-18 ετών)
Μέσος όρος 6 mm 8 mm
Υπέρβαροι* 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm
 Ενήλικες Μέσος όρος 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm
Υπέρβαροι* 8 mm 10 mm 10 mm 12 mm
 
*Υπέρβαροι = (ΔΜΣ> 25)

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.