Ποσοστό απορρόφησης της ινσουλίνης

Ποσοστό απορρόφησης της ινσουλίνης


  • Μηροί: αργό
  • Βραχίονες: μέσο
  • Κοιλιά: γρήγορο
  • Γλουτοί: αργό


 
Ενέσεις στους βραχίονες δεν συνιστώνται, εκτός αν πραγματοποιούνται από άλλο πρόσωπο και με πτύχωση του δέρματος.
 
Συνιστάται να αλλάζουν τα σημεία της ένεσης στη διάρκεια της μέρας. Κάθε νέα ένεση θα πρέπει να γίνεται ένα δάχτυλο πλάτος πιο μακριά από το τελευταίο σημείο της ένεσης.
 
Θα πρέπει επίσης να αλλάζουν μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής πλευράς του σώματος κάθε εβδομάδα.
 
Υπάρχουν περιστρεφόμενα σχέδια που βοηθούν να γίνονται σωστά οι ενέσεις σε κοιλιά και μηρούς ( σε παιδιά και ενήλικες).

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.