Ένεση χωρίς πτύχωση του δέρματος

Ένεση χωρίς πτύχωση του δέρματος


Συνιστάται ότι όλοι οι ενέσεις χωρίς πτύχωση του δέρματος να πραγματοποιούνται  σε μία γωνία από 45 ° (12,7 mm, 8 mm βελόνα).
 
Η μόνη εξαίρεση είναι οι γλουτοί. Εδώ ενέσεις μπορούν επίσης να χορηγηθούν σε μια γωνία 90 °.
 
Μικρότερες βελόνες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην αποφυγή ενδομυϊκών ενέσεων.( Αλλά μικρότερες βελόνες δεν είναι κατάλληλες για κάθε ασθενή!).

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.