Ένεση με πτύχωση του δέρματος

Ένεση με πτύχωση του δέρματος


Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ένεση πραγματοποιείται στον υποδόριο ιστό και όχι σε μυϊκό ιστό, σχηματίζεται μια πτυχή του δέρματος και εγχέεται εντός του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βελόνες 12 / 12,7 χιλιοστά ή 8 χιλιοστών. Μόνο τα παιδιά και πολύ λεπτοί ενήλικες θα πρέπει να χρησιμοποιούν βελόνες 5 / 6 χιλιοστών.
 
Οι ενέσεις μπορούν να χορηγηθούν είτε σε μια γωνία 90 ° ή 45 °, ανάλογα με το τι προτιμά ο ασθενής.
 
Μια σωστή πτύχωση του δέρματος θα πρέπει να γίνεται μόνο με τον αντίχειρα και το δείκτη. Μόνο δέρμα και  υποδόριος ιστός πρέπει να ληφθούν, αφήνοντας μυϊκό ιστό.
 
Η πτυχή του δέρματος απελευθερώνεται αφού απομακρυνθεί η βελόνα (μην αφήνετε το δέρμα πολύ γρήγορα-αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ενδομυϊκή ένεση).
 
Είναι λάθος όταν μαζί με το δέρμα και τον υποδόριο ιστό, ανασηκώνεται και μυϊκός ιστός.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.