Τεχνικά χαρακτηριστικά

Wellion CALLA Light Tεχνικά χαρακτηριστικά

 

Η αξιοπιστία συναντά τον σχεδιασμό:  
Κωδικός: ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ
Οθόνη:     Φωτιζόμενη
Μεγάλα,ευκρινή ψηφία:         
Διάρκεια (sec):          6
Μνήμη:    500
Μέσοι όροι: 1, 7, 14, 30, 60,και 90 μέρες
Συναγερμοί:      3
Συναγερμός υπο-υπεργλυκαιμίας:      
Ένδειξη πριν- μετά το γεύμα:      
Εργονομικός σχεδιασμός:    
Δείγμα Αίματος (μικρολίτρα): 0,6
Μπαταρίες: 2 αλκαλικές ΑΑΑ μπαταρίες
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 1000 μετρήσεις
Καλώδιο σύνδεσης σε Η/Υ: Ναι USB
Μέτρηση:   Βιοαισθητήρας
Μέγεθος (mm):   69,6 x 62,6 x 23
Βάρος (g):   68
Εύρος μετρήσεων (mg/dl):   20 - 600
Παράμετροι:   Γλυκόζη
Πεδίο δοκιμών εκτός συσκευής:   Ναι
Αυτόματη εκκίνηση:   Ναι
Ημερομηνία και ώρα:   Ναι
Βαθμονόμηση:   Πλάσμα
Τεχνολογία sip-in:   Ναι
Tαινία μέτρησης:   Wellion CALLA
Λογισμικό:   Diabass

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.