Μετρητής με εικόνα

Μέτρηση
 Κάντε κλικ στο κουμπί “START” για να δείτε τη διαδικασία μέτρησης. Μόλις το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη, μπορείτε να δείτε ένα σύμβολο που αναβοσβήνει (μήλο) , αυτός είναι ο δείκτης γεύματος. Μπορείτε να επιλέξετε το δείκτη πατώντας τα κουμπιά με τα βέλη: "πριν από το γεύμα» (ολόκληρο το μήλο), "μετά το γεύμα» (πυρήνας) ή κανένα σύμβολο (κανένας δείκτης). Μόλις έχετε επιλέξει δείκτη σας, πατήστε στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί με το δείκτη σας. Πατήστε  "OFF" για να απενεργοποιήσετε τον μετρητή.
 
Μνήμη
Κάντε κλικ στο κουμπί OK, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο "mem" (3 δευτερόλεπτα) για να εισάγετε τη μνήμη. Εδώ μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα από τα αποτελέσματα. Πατήστε ξανά το κουμπί OK για να εισάγετε την προβολή ημερήσιοι μέσοι όροι. Μετακινηθείτε με τους μέσους όρους, πατώντας τα κουμπιά με τα βέλη
 
Ρυθμίσεις
Κάντε κλικ στο κουμπί OK μέχρι να δείτε την ημερομηνία που αναβοσβήνει (5 δευτερόλεπτα). Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα από τις ρυθμίσεις πατώντας τα κουμπιά με τα βέλη. Πατήστε OK για να εισάγετε μια ρύθμιση

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, και θα μπορούσε να περιέχει προοντική ενημέρωση ή πληροφορίες για προιόντα που δεν είναι προσβάσιμα ή εγκεκριμένα στην χώρα σας. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη για πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία, ρύθμιση, κανονισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.